მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გალერეა

სოციოლოგიის მაგისტრანტების ექსპედიცია ბორჯომში "ურბანული სოციოლოგიის" კურსის ფარგლებში

ახალი ამბები

ბანერები