მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2011

2011 წელს დაცული დისერტაციები

 ”მილისტოირილებული ალანინით მდიდარი C კინაზას სუბსტრატი, α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლ პროპოინატის  რეცეპტორი, სიცხით შოკირებადი ცილა 90 და α-ფოდრინი იმპრინტინგის პროცესში” - დავით აფხაზავა 

 პერცეპტუალური დასწავლა ადამიანის მხედველობის სისტემაში” - ხათუნა ფარქოსაძე 

 "WAVE GENERATION BY TURBULENT CONVECTION" - მარიამ ახალკაცი

„ბერგმანის გლიური უჯრედების ლატერალური მორჩების განვითარების დინამიკა, მათი როლი პურკინიეს უჯრედების  დენდრიტული ხის ჩამოყალიბებასა და სინაპტოგენეზში”. - თამარ ლორთქიფანიძე

 "INTEGRATION OF COMMUNITY COMPETITION LAW AND POLICY IN POLAND AS A EU MEMBER STATE" - ბორის ვუძი

 "The plasma model of XDINS and Crab pulsar’s HE emission" - ნინო ჩხეიძე 

"აღწერა როგორც ტექსტის კომპოზიციური ერთეული და მისი დროითი სემანტიკა მხატვრულ ნარატივში (ინგლისურენოვანი მცირე პროზის მასალაზე)" - ელენე ტატიშვილი

ბანერები