მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტის საბჭო

ფაკულტეტის საბჭო

 სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა

 • გიორგი გვალია - პროფესორი პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით, საბჭოს თავმჯდომარე
 • სოფიკო ზვიადაძე - ასოც. პროფესორი კულტურის და რელიგიის კვლევების მიმართულებით, საბჭოს სხდომის მდივანი
 •  ადამია მარინა - პროფესორი მუსიკის მიმართულებით, საბჭოს წევრი
 •  დობორჯგინიძე ნინო - პროფესორი ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით, საბჭოს წევრი
 •  ზედანია გიგა - პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით, საბჭოს წევრი
 •  მარსაგიშვილი რეზო - პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკის მიმართულებით, საბჭოს წევრი
 •  ნოდია გიორგი - პროფესორი პოლიტოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების კვლევების მიმართულებით, საბჭოს წევრი
 • ცაგარელი ლევან - პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით, საბჭოს წევრი
 •  ცოფურაშვილი თამარ - პროფესორი შუა საუკუნეების ფილოსოფიის მიმართულებით, საბჭოს წევრი
 • ჯავახიშვილი ნინო - პროფესორი სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით, საბჭოს წევრი
 • ბახტაძე ნოდარ - ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების მიმართულება (ქრისტიანული არქეოლოგია), საბჭოს წევრი
 • სიხარულიძე ტარიელ - ასოცირებული პროფესორი პოლიტოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების კვლევების მიმართულებით, საბჭოს წევრი
 • მხეიძე მარიამ - სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, საბჭოს წევრი
 • გუდაძე გიორგი - საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი, საბჭოს წევრი
 • შეშაბერიძე მარიამი - სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, საბჭოს წევრი
ბანერები