მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტის საბჭო

ფაკულტეტის საბჭო

 სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა

 • ნინო მატარაძე - ასოცირებული პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკის მიმართულებით, საბჭოს თავმჯდომარე;
 • ადამია მარინა - პროფესორი მუსიკის მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • დობორჯგინიძე ნინო - პროფესორი ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ზედანია გიგა - პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • მარსაგიშვილი რეზო - პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ნოდია გიორგი - პროფესორი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევების მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ცაგარელი ლევან - პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ცოფურაშვილი თამარ - პროფესორი შუა საუკუნეების ფილოსოფიის მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ჯავახიშვილი ნინო - პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ზვიადაძე სოფიკო - ასოც. პროფესორი კულტურის და რელიგიის კვლევების მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ბახტაძე ნოდარ - პროფესორი არქეოლოგიის მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • სიხარულიძე ტარიელ - ასოც. პროფესორი პოლიტოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების კვლევების მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ირინა ლობჟანიძე  - პროფესორი ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ზარინა ბურკაძე - ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით, საბჭოს წევრი;
 • ნინი მიქაძე - საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი, საბჭოს წევრი;
 • ელენე ამაშუკელი - საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი, საბჭოს წევრი;
 • გიორგი ფარადაშვილი - საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი, საბჭოს წევრი;
 • ლუკა პერტაია - საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი, საბჭოს წევრი;
ბანერები