მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოყენებითი ენათმეცნიერება

გამოყენებითი ენათმეცნიერება

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 10 ვაკანტური ადგილი
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: გასაუბრება
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ლინგვისტიკის მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს სიღრმისეულად შეასწავლოს ენისა და თეორიული ენათმეცნიერების პრობლემატიკა მათი გამოყენების შესაძლებლობებიდან გამომდინარე; გამოუმუშაოს მას ტექსტური წარმონაქმნის ანალიზისა და შეფასების, ასევე, ლინგვისტური კვლევების თვისებრივი, სტატისტიკური და კომპიუტერული დამუშავების უნარი.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება იმუშაოს:

  • საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში;
  • ციფრული ჰუმანიტარიის (eHumanity) სხვადასხვა მიმართულებით;
  • სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
  • ბეჭდური და ელექტრონული გამომცემლობების სფეროში;
  • ბეჭდურ და ციფრულ ჟურნალისტიკაში (ბეჭდური და ელექტრონული ჟურნალ-გაზეთები, ტელევიზია,ონლაინ-მაუწყებლობა);
  • კულტურის სფეროსა და სამეცნიერო ინსტიტუციებში, რომლებიც ტექსტური მემკვიდრეობის დოკუმენტაციის, დაცვისა და კვლევის პრობლემატიკაზე მუშაობენ.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ელენე კიკალიშვილი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (203)
✉: elene.kikalishvili@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A 201

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები