მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული უძველესი სახელმწიფოების არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი

ცენტრის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული უძველესი სახელმწიფოების არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი“ (თავიდან „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი“) ჩამოყალიბდა 2015 წელს.

ბანერები