ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამატებითი სპეციალობა (მაინორი)

დამატებითი სპეციალობა (მაინორი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ძირითად (major) სპეციალობასთან ერთად, გთავაზობთ შესაძლებლობას, აირჩიოთ დამატებითი (minor) სპეციალობა, რომელიც მოიცავს 60 ECTS.

დამატებითი სპეციალობა თქვენ შეგიძლიათ გაიაროთ თავისუფალი კრედიტების ნაცვლად. მისი მიმართულება უნდა იყოს თქვენი ძირითადი პროგრამის მიმართულებისგან განსხვავებული.    

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი  და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი   ნებისმიერი ფაკულტეტის/სკოლის სტუდენტს სთავაზობს შემდეგი დამატებითი სპეციალობების (მაინორების) არჩევის შესაძლებლობას: 


ბანერები