მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცენტრის შესახებ

ცენტრის შესახებ

ცენტრი დაარსდა 2013 წელს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ბაზაზე, ხოლო 2015 წლიდან ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ სტრუქტურად. ცენტრში გაერთიანებულია ფსიქოლოგიისა და საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო ფაკულტეტების 65 სტუდენტი.

ბანერები