მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი ნინო როდონაია
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, თბილისი 0162
ოთახი E229 (ილიაუნის შენობების განლაგება)
[email protected]

ბანერები