მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცენტრის შესახებ

ცენტრის შესახებ

2019 წელს კანონიკური სამართლის მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ბაზაზე დაარსდა “კანონიკური სამართლის ცენტრი“. ცენტრის საქმიანობა მოიცავს აღმოსავლური და დასავლური კანონიკური სამართლის, ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობათა საკითხების თეოლოგიურ და საეკლესიო-სამართლებრივი ასპექტების კვლევას

ბანერები