მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ცენტრის ხელმძღვანელი - ვლადიმერ ნარსია
მეცნიერ-მკვლევარი - თამარ გოგუაძე
მეცნიერ-მკვლევარი - გიორგი სარია

ბანერები