მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

გურამ ყიფიანი, პროფესორი
მადონა მშვილდაძე - არქეოლოგიის დოქტორი, ინტერესთა სფეროს მიხედვით
გიორგი ბურჯანაძე - არქეოლოგიის მაგისტრი, ინტერესთა სფეროს მიხედვით
ანნა დულარიძე - არქეოლოგიის მაგისტრი, ინტერესთა სფეროს მიხედვით

ბანერები