მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ცენტრის თანამშრომლები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი პედაგოგებით. ბევრი მათგანი საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ ცნობილი შემოქმედია. პედაგოგიურთან ერთად, ისინი ეწევიან ნაყოფიერ შემოქმედებით მუშაობას და სისტემატურად მონაწილეობენ გამოფენებში როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. თავიანთ გამოცდილებას ისინი უზიარებენ ახალგაზრდა მზარდ პერსპექტიულ მხატვრებს, რომლებიც ცენტრში მათ გვერდით მუშაობენ.

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის ადმინისტრაცია

პედაგოგები:

 • რამაზ არავიაშვილი - ხატვა, ხისა და ლითონის მხატვრული დამუშავება
 • გიორგი ბაქრაძე - ხატვა, ფერწერა, გამოყენებითი გრაფიკა
 • გიორგი გაგნიძე - ხატვა, ფერწერა, დაზგური გრაფიკა
 • მაია გაბადაძე - მხატვრული მინის დიზაინი
 • ბიჭიკო გულუაშვილი - ხატვა, ფერწერა, დაზგური გრაფიკა
 • ტერეზა გველესიანი - ხატვა, ფერწერა, პლასტიკური ანატომია
 • მეგი დევაძე - კომპიუტერული დიზაინი
 • ლეილა ენუქიძე - ტანსაცმლის კონსტრუირება
 • მაკა მაზიაშვილი - ხატვა, ფერწერა, ქსოვილის დიზაინი
 • შალვა მატუაშვილი - ხატვა, ფერწერა, დაზგური ფერწერის კომპოზიცია
 • მზევინარ მამფორია - ტანსაცმლის მოდელირება-კონსტრუირება
 • ნინო მგალობლიშვილი - ტანსაცმლის მოდელირება
 • ქეთევან მელია - ხატვა, ფერწერა, მონუმენტური მოხატვა
 • მარინა ნასიძე - ხატვა, ფერწერა
 • თამარ ნინიკაშვილი - ხატვა, ფერწერა
 • ნოდარ ნინიკაშვილი - ოქრომჭედლობა
 • ნიკოლოზ ნუცუბიძე - ხატვა, ფერწერა, ქსოვილის დიზაინი
 • თვალთა სიჭინავა - კომპიუტერული დიზაინი
 • ვაჟა ტარასაშვილი - ნაგებობების აზომვა და პროექტირება, ინტერიერისა და ექსტერიერის დიზაინი
 • ნინო ტკაჩოვა - ხატვა, ფერწერა
 • ზაქარია ფიცხელაური - ხატვა, ფერწერა
 • გიორგი ქართველიშვილი - ხატვა, ფერწერა, დაზგური ფერწერისა და ნახატის კომპოზიცია
 • თეიმურაზ ქუთათელაძე - ხატვა, ფერწერა, ქანდაკება
 • ნინო ჩარგეიშვილი - ხატვა, ფერწერა
 • ნინო წიქორიძე - ხატვა, ფერწერა, ფეხსაცმლის დიზაინი
 • თამარ ხარბედია - ხატწერა, მინანქრის ხელოვნება, ენკაუსტიკის ხელოვნება
 • ანა ჯაფარიძე-მონუმენტური მოხატვა

"სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრის პედაგოგების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ აქ: http://artcenter.iliauni.edu.ge/pedagogebi/" ,

ბანერები