მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რელიგიის კვლევები

რელიგიის კვლევები

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 15 ვაკანტური ადგილი
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: რელიგიის კვლევების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მისცეს კურსდამთავრებულს სისტემური ცოდნა რელიგიის, როგორც საზოგადოებრივი ფენომენის შესახებ და აღჭურვოს ის რელიგიის კვლევების თანამედროვე, აქტუალური საკითხების დამოუკიდებლად კვლევის უნარით.

სტიპენდია

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდს დაწესებული აქვს სტიპენდია ილიაუნის რელიგიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის წარმატებული სტუდენტისთვის. სტიპენდიის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ მიმაგრებულ დოკუმენტში.

საერთაშორისო თანამშრომლობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თანამშრომლობს ლუვენის ევანგელისტური უნივერსიტეტის რელიგიის კვლევების დეპარტამენტთან (ბელგია).

Erasmus + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში რელიგიის კვლევების წარმატებულ სტუდენტებს საშუალება აქვთ, მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამაში. პროგრამის ფარგლებში ორი წარმატებული სტუდენტი ერთი სემესტრის განმავლობაში ისწავლის ლუვენის ევანგელისტური თეოლოგიის უნივერსიტეტის რელიგიის კვლევების ფაკულტეტზე.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება იმუშაოს:

  • საჯარო სამსახურში;
  • განათლების სისტემაში;
  • საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში;
  • არასამთავრობო ორგანიზაციებში;
  • ტელემედიასა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სალომე გავაშელიშვილი 
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
 salome.gavashelishvili.1@iliauni.edu.ge 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები