მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ნიდერლანდური ენისა და კულტურის ცენტრის თანამშრომლები

ნინო ფხაკაძე - ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, მასწავლებელი

სოფო კოტიაშვილი - მასწავლებელი

ბანერები