მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცენტრის შესახებ

ცენტრის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური ჩართულობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრი შეიქმნა 2018 წლის 26 ივლისს. მისი შექმნა უკავშირდება erasmus+ პროექტის  ,,კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის პრინციპების ხელშეწყობისათვის მასწავლებელთა მომზადების პროგრამებში ისრაელსა და საქართველოში“ განხორციელებას.

ბანერები