მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიზნები და საქმიანობა

ნიდერლანდური ენისა და კულტურის ცენტრის მიზნები და საქმიანობა

ნიდერლანდური ენისა და კულტურის ცენტრის მიზანია, ქართველ სტუდენტებს შეასწავლოს ნიდერლანდური - 23 მილიონი ევროპელის მშობლიური ენა - და მათ ფილოლოგიურ, კულტურულ, პოლიტიკურ თუ კომერციულ სფეროებში ახალი პერსპექტივები შესთავაზოს. 

ბანერები