მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ბიოეთიკის ცენტრის თანამშრომლები

ნინო როდონაია - ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი, ბიოეთიკის ცენტრის ხელმძღვანელი

ბანერები