მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცენტრის თანამშრომლები

ცენტრის თანამშრომლები

მარიკა კაპანაძე - ცენტრის ხელმძღვანელი
მანანა ვარაზაშვილი
ეკატერინე სლოვინსკი
ეკატერინე მიქაუტაძე

ბანერები