ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

J კორპუსი

I კორპუსი

A,B,C,D კორპუსები

ილიაუნის E,F,G,H,I კორპუსები

მისამართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5    
თბილისი 0162, საქართველო                            

(+995 32) 222 00 09
ფაქსი: (+995 32) 223 10 26

info@iliauni.edu.ge

                                                                              
ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტს  თბილისში აქვს 11 სასწავლო კორპუსი.

 

 

 

 

 

საკონტაქტო ფორმა

ბანერები