მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის თანამშრომლები

ნინო მახაშვილი - ცენტრის ხელმძღვანელი

მაკა ჩიგილაშვილი - ბიბლიოთეკის თანამშრომელი

ბანერები