მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

ნინო მატარაძე
დეკანი
ასოცირებული პროფესორი, ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკის მიმართულება
✉ nino.mataradze@iliauni.edu.ge

მარიამ ქობალია
დეკანის თანაშემწე
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09 (225)
✉ arts_sciences@iliauni.edu.ge

მარიამ ჩორგოლაშვილი
საქმისმწარმოებელი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09 (206)
✉ graduateschool@iliauni.edu.ge

ნათია ჩხენკელი
დეკანის თანაშემწე
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09 (225)
✉ natia_chkhenkeli@iliauni.edu.ge

მაკა ლაშხია
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 102
✉ makalashkhia@iliauni.edu.ge

თამარ გეთიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 205
☏ (+995 32) 222 00 09 (209)
✉ tamari.getiashvili@iliauni.edu.ge

გიორგი ოდოშაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის  მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 205
☏ (+995 32) 222 00 09 (246)
✉ giorgi.odoshashvili@iliauni.edu.ge

ზვიად ზალიკიანი 
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 205
☏ (+995 32) 222 00 09 (207)
✉ zviad.zalikiani@iliauni.edu.ge

სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 102
☏ (+995 32) 222 00 09
✉ salome.gavashelishvili@iliauni.edu.ge

ნათია თვალიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09
✉: natia.tvaliashvili@iliauni.edu.ge

ელენე კიკალიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (203)
✉: elene.kikalishvili@iliauni.edu.ge 

ნათია ბურჯანაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (204)
✉ natia.burjanadze@iliauni.edu.ge

ქეთევან დარსანია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (202)
✉ ketevan.darsania@iliauni.edu.ge

ლუკა ბერაია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A201
☏ (+995 32) 222 00 09 (128)
luka.beraia@iliauni.edu.ge

ანუკი ჯიქიძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A201
☏ (+995 32) 222 00 09 (294)
✉ anuki.jikidze@iliauni.edu.ge

მარი ფსუტური
სადოქტორო პროგრამების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09
✉: mari.psuturi@iliauni.edu.ge

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის კოორდინატორები

ზვიად დარჩიაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 302
☏ (+995 32) 222 00 09 (217)
✉  zviad.darchiashvili@iliauni.edu.ge

მაკა პატარიძე
საბაკალავრო პროგრამების ზოგადი მოდულის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A302
☏ (+995 32) 222 00 09 (213)
 generalmodule@iliauni.edu.ge

ნატალია ნემსაძე
 სამაგისტრო  პროგრამების სწავლების კოორდინატორი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
☏ (+995 32) 222 00 09 (214)
✉ natalia_nemsadze@iliauni.edu.ge

ქეთევან ჯაბახიძე
საბაკალავრო პროგრამების სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
☏ (+995 32) 222 00 09  (215)
✉ keti_jabakhidze@iliauni.edu.ge

ეკა პატარიძე
საბაკალავრო პროგრამების სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
☏ (+995 32) 222 00 09 (212)
✉ eka_pataridze@iliauni.edu.ge

ნათია უღრელიძე
ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის კურსებისა და ქართული ენის სახელოსნოს კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  D307
☏ (+995 32) 222 00 09 (221)
✉ geolingvostudio@iliauni.edu.ge

მაკა თაყაიშვილი
ენების დიდაქტიკის კვლევითი ცენტრის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  D 207
☏ (+995 32) 222 00 09 (218)
✉ maka.takaishvili@iliauni.edu.ge

მარიამ გელაშვილი
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 105
☏ (+995 32) 222 00 09 (344)
✉ mariam.gelashvili@iliauni.edu.ge

სოფო სხირტლაძე
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 105
☏ (+995 32) 222 00 09 (345)
✉ sopiko.skhirtladze@iliauni.edu.ge

ლანა სირბილაძე
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და მონიტორინგის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A105
☏ (+995 32) 222 00 09 (347)
lana.sirbiladze@iliauni.edu.ge

ომარ გორდეზიანი
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და მონიტორინგის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09
omari.gordeziani@iliauni.edu.ge

საინფორმაციო ცენტრი

თინათინ ასანიშვილი
საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A204
☏ (+995 32) 222 00 09 (430)
tinatin.asanishvili@iliauni.edu.ge

ნინო ქარელი
საქმისწარმოების კოორდინატორი (ცნობების მომზადება)
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A204
☏ (+995 32) 222 00 09 (223)
nino_kareli@iliauni.edu.ge

თამარ ძაგნიძე
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების საქმისწარმოების კოორდინატორი
➳ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 303
☏ (+995 32) 222 00 09 (216)
✉ tamar.dzagnidze@iliauni.edu.ge

რეგისტრარის ოფისი

თამარ ცაგარეიშვილი
რეგისტრარის ოფისის ხელმძღვანელი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A303
☏ (+995 32) 222 00 09 (211)
students.arts_sciences@iliauni.edu.ge

მზია ოჩხიკიძე
რეგისტრარის ოფისის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A303
☏ (+995 32) 222 00 09 (224)
mzia.ochkhikidze@iliauni.edu.ge

მარი ნიკოლაიშვილი
რეგისტრარის ოფისის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A303
☏ (+995 32) 222 00 09 (325)
mari.nikolaishvili@iliauni.edu.ge

ნონა ფუხაშვილი
საბაკალავრო პროგრამების საქმისწარმოების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი D 208
☏ (+995 32) 222 00 09 (220)
nona.pukhashvili@iliauni.edu.ge

მანანა მურვანიძე
საბაკალავრო პროგრამების საქმისწარმოების კოორდინატორი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი D 208
☏ (+995 32) 222 00 09 (219)
✉ manana.murvanidze@iliauni.edu.ge

დალი ვაშაკიძე
მოწვეული სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი D208
☏ (+995 32) 222 00 09 (229)
✉  dali.vashakidze@iliauni.edu.ge

ხვიჩა ბერიძე
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის სწავლების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32
✉ khvicha.beridze@iliauni.edu.ge

მარიამ ელიზბარაშვილი
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32
✉ mariam.elizbarashvili.2@iliauni.edu.ge

სალომე გაგნიძე
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32
✉ salome.gagnidze.4@iliauni.edu.ge

ნანა თადუმაძე
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32
☏ (+995 32) 222 00 09 (511)
 nana.tadumadze@iliauni.edu.ge

ბანერები