მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

ნინო მატარაძე
დეკანი
ასოცირებული პროფესორი, ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკის მიმართულება
✉ nino.mataradze@iliauni.edu.ge

მარიამ ქობალია
დეკანის თანაშემწე
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09 (225)
arts_sciences@iliauni.edu.ge

მარიამ ჩორგოლაშვილი
საქმისმწარმოებელი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09 (206)
graduateschool@iliauni.edu.ge

ნათია ჩხენკელი
დეკანის თანაშემწე
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09 (225)
natia_chkhenkeli@iliauni.edu.ge

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

მაკა ლაშხია
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, ოთახი E 205
makalashkhia@iliauni.edu.ge

ელენე კიკალიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (203)
✉: elene.kikalishvili@iliauni.edu.ge 

გიორგი ოდოშაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის  მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (246)
✉ giorgi.odoshashvili.1@iliauni.edu.ge

თამარ გეთიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (209)
tamari.getiashvili.1@iliauni.edu.ge

ზვიად ზალიკიანი 
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (207)
✉ zviad.zalikiani.1@iliauni.edu.ge

ნათია ბურჯანაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (204)
✉ natia.burjanadze@iliauni.edu.ge

ქეთევან დარსანია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (202)
✉ ketevan.darsania@iliauni.edu.ge

სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
✉ salome.gavashelishvili.1@iliauni.edu.ge

ნანი მანველიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A202
☏ (+995 32) 222 00 09 
✉ nani.manvelishvili@iliauni.edu.ge

თორნიკე კახელი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A202
☏ (+995 32) 222 00 09 (2)
tornike.kakheli.1@iliauni.edu.ge

ანუკი ჯიქიძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A202
☏ (+995 32) 222 00 09 (294)
anuki.jikidze.1@iliauni.edu.ge

ირინა სამსონია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A202
☏ (+995 32) 222 00 09 
irina.samsonia.1@iliauni.edu.ge

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის კოორდინატორები

ზვიად დარჩიაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09 (217)
✉  zviad.darchiashvili@iliauni.edu.ge

მაკა პატარიძე
საბაკალავრო პროგრამების ზოგადი მოდულის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A302
☏ (+995 32) 222 00 09 (213)
 generalmodule@iliauni.edu.ge

ნატალია ნემსაძე
 სამაგისტრო  პროგრამების სწავლების კოორდინატორი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
☏ (+995 32) 222 00 09 (214)
✉ natalia_nemsadze@iliauni.edu.ge

ქეთევან ჯაბახიძე
საბაკალავრო პროგრამების სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
☏ (+995 32) 222 00 09  (215)
✉ keti_jabakhidze@iliauni.edu.ge

ეკა პატარიძე
საბაკალავრო პროგრამების სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
☏ (+995 32) 222 00 09 (212)
✉ eka_pataridze@iliauni.edu.ge

ირაკლი ირემაძე
თანამედროვე საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
irakli.iremadze@iliauni.edu.ge

ნათია უღრელიძე
ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის კურსებისა და ქართული ენის სახელოსნოს კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  D307
☏ (+995 32) 222 00 09 (221)
✉ geolingvostudio@iliauni.edu.ge

მაკა თაყაიშვილი
ენების დიდაქტიკის კვლევითი ცენტრის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  D 207
☏ (+995 32) 222 00 09 (218)
✉ maka.takaishvili@iliauni.edu.ge

ნინო ღაჭავა
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 105
☏ (+995 32) 222 00 09 (347)
✉ nino.ghachava@iliauni.edu.ge

მარიამ გელაშვილი
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 105
☏ (+995 32) 222 00 09 (344)
✉ mariam.gelashvili.6@iliauni.edu.ge

სოფო სხირტლაძე
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 105
☏ (+995 32) 222 00 09 (345)
sopiko.skhirtladze.1@iliauni.edu.ge

ნინო ქარელი
საქმის წარმოების კოორდინატორი (ცნობების მომზადება)
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A204
☏ (+995 32) 222 00 09 (223)
 nino_kareli@iliauni.edu.ge

საინფორმაციო ცენტრი

მაია ბლიაძე
საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი
➳ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A204
☏ (+995 32) 222 00 09 (430)
info.arts_sciences@iliauni.edu.ge 

თამარ ძაგნიძე
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების საქმის წარმოების კოორდინატორი
➳ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 303
☏ (+995 32) 222 00 09 (216)
✉ tamar.dzagnidze@iliauni.edu.ge

რეგისტრარის ოფისი

თამარ ცაგარეიშვილი, რეგისტრარის ოფისის ხელმძღვანელი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A303
☏ (+995 32) 222 00 09 (211)
students.arts_sciences@iliauni.edu.ge

მზია ოჩხიკიძე, რეგისტრარის ოფისის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A303
☏ (+995 32) 222 00 09 (224)
mzia.ochkhikidze@iliauni.edu.ge

ნონა ფუხაშვილი
საბაკალავრო პროგრამების საქმისწარმოების კოორდინატორი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი D 208
☏ (+995 32) 222 00 09 (220)
nona.pukhashvili@iliauni.edu.ge

მანანა მურვანიძე
საბაკალავრო პროგრამების საქმისწარმოების კოორდინატორი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი D 208
☏ (+995 32) 222 00 09 (219)
manana.murvanidze@iliauni.edu.ge

დალი ვაშაკიძე
მოწვეული სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი D208
☏ (+995 32) 222 00 09 (229)
✉  dali.vashakidze@iliauni.edu.ge

ხვიჩა ბერიძე
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის სწავლების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 418
☏ (+995 32) 222 00 09 (512)
✉ khvicha.beridze@iliauni.edu.ge

მარიამ ელიზბარაშვილი
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, C417
☏ (+995 32) 222 00 09 (513)
mariam.elizbarashvili.2@iliauni.edu.ge

სალომე გაგნიძე
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, C417
☏ (+995 32) 222 00 09 (208)
salome.gagnidze.4@iliauni.edu.ge

ნანა თადუმაძე
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, C417
☏ (+995 32) 222 00 09 (511)
nana.tadumadze@iliauni.edu.ge

ბანერები