მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

ნინო მატარაძე
დეკანი
ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკის მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი
nino.mataradze@iliauni.edu.ge

მარიამ ქობალია
დეკანის თანაშემწე
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
mariam.kobalia@iliauni.edu.ge

ლიკა ნოზაძე
საქმისმწარმოებელი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09 (206)
✉ graduateschool@iliauni.edu.ge

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

მაკა ლაშხია
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, ოთახი E 225
makalashkhia@iliauni.edu.ge

ელენე კიკალიშვილი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (203)
: elene.kikalishvili@iliauni.edu.ge
 ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A 201

გიორგი ოდოშაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (246)
✉ giorgi.odoshashvili.1@iliauni.edu.ge

თამარ გეთიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (209)
tamari.getiashvili.1@iliauni.edu.ge

ზვიად ზალიკიანი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (207)
✉ zviad.zalikiani.1@iliauni.edu.ge

ნათია ბურჯანაძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (204)
✉ natia.burjanadze@iliauni.edu.ge

ქეთევან დარსანია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
☏ (+995 32) 222 00 09 (202)
✉ ketevan.darsania@iliauni.edu.ge

სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
✉ salome.gavashelishvili.1@iliauni.edu.ge

სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სამსახური

ნინო ღაჭავა
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 105
☏ (+995 32) 222 00 09 (347)
✉ nino.ghachava@iliauni.edu.ge

ელისო რეხვიაშვილი
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 105
☏ (+995 32) 222 00 09 (345)
✉ eliso.rekhviashvili@iliauni.edu.ge

მარიამ გელაშვილი
სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 105
☏ (+995 32) 222 00 09 (344)
✉ mariam.gelashvili.6@iliauni.edu.ge

ხვიჩა ბერიძე
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის სწავლების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 418
☏ (+995 32) 222 00 09 (208)
✉ khvicha.beridze@iliauni.edu.ge

მარიამ ელიზბარაშვილი
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, C417
☏ (+995 32) 222 00 09 (213)
mariam.elizbarashvili.2@iliauni.edu.ge

სალომე გაგნიძე
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, C417
☏ (+995 32) 222 00 09 (511)
salome.gagnidze.4@iliauni.edu.ge

ნანა თადუმაძე
ზოგადი მოდულის ინგლისური ენის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, C417
☏ (+995 32) 222 00 09 (511)
nana.tadumadze@iliauni.edu.ge

კოორდინატორები

ნანი მანველიშვილი
საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  N A 204
☏ (+995 32) 222 00 09 (200)
nani.manvelishvili@iliauni.edu.ge

ზვიად დარჩიაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 301
☏ (+995 32) 222 00 09 (217)
✉  zviad.darchiashvili@iliauni.edu.ge

მაკა პატარიძე
საბაკალავრო პროგრამების ზოგადი მოდულის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A302
☏ (+995 32) 222 00 09 (213)
✉ maka_pataridze@iliauni.edu.geნატალია ნემსაძე
საბაკალავრო და სამაგისტრო  პროგრამების სწავლების კოორდინატორი 
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
☏ (+995 32) 222 00 09 (214)
✉ natalia_nemsadze@iliauni.edu.geქეთი ჯაბახიძე
საბაკალავრო პროგრამების სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
☏ (+995 32) 222 00 09  (215)
✉ keti_jabakhidze@iliauni.edu.ge

ეკა პატარიძე
საბაკალავრო პროგრამების სწავლების კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A302
☏ (+995 32) 222 00 09 (212)
✉ eka_pataridze@iliauni.edu.geნათია უღრელიძე
ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის კურსების და ქართული ენის სახელოსნოს კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  D307
☏ (+995 32) 222 00 09 (221)
✉ geolingvostudio@iliauni.edu.geმაკა თაყაიშვილი
ენების დიდაქტიკის კვლევითი ცენტრის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი   D 207
☏ (+995 32) 222 00 09 (218)
✉ maka.takaishvili@iliauni.edu.ge

თამარ ძაგნიძე
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების საქმის წარმოების კოორდინატორი (დიპლომის დანართების დამზადების სპეციალისტი სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე)
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 303
☏ (+995 32) 222 00 09 (216)
 ✉ tamar.dzagnidze@iliauni.edu.geნონა ფუხაშვილი
საბაკალავრო პროგრამების საქმის წარმოების კოორდინატორი (დიპლომის დანართების დამზადების სპეციალისტი საბაკალავრო საფეხურზე)
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი D 208
☏ (+995 32) 222 00 09 (220)
✉ nona.pukhashvili@iliauni.edu.geნინო ქარელი
საქმის წარმოების კოორდინატორი (ცნობების მომზადება)
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A204
☏ (+995 32) 222 00 09 (223)
nino_kareli@iliauni.edu.ge

მანანა მურვანიძე
საბაკალავრო პროგრამების საქმის წარმოების კოორდინატორი (საბაკალავრო სტუდენტთა პირადი საქმეები)
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი D 208
☏ (+995 32) 222 00 09 (219)
✉ manana.murvanidze@iliauni.edu.geსაინფორმაციო ცენტრი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  N A204
(+995 32) 222 00 09 (200)
info.arts_sciences@iliauni.edu.ge

დალი ვაშაკიძე
მოწვეული სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი D208
☏ (+995 32) 222 00 09 (229)
✉  dali.vashakidze@iliauni.edu.geრეგისტრაციის ოფისი
თამარ
 ცაგარეიშვილი, ოფისის ხელმძღვანელი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A303
☏ (+995 32) 222 00 09 (211)
 students.arts_sciences@iliauni.edu.ge

მზია ოჩხიკიძე, რეგისტრარის ოფისის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  A303
☏ (+995 32) 222 00 09 (224)
✉ mzia.ochkhikidze@iliauni.edu.ge

ბანერები