მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, კულტურული მემკვიდრეობა
მიხეილ ელაშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები
ნიკოლოზ თუშაბრამიშვილი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, არქეოლოგია
ლევან ნავროზაშვილი - მკვლევარი, გეოგრაფია-გეომორფოლოგია
გიორგი ბასილაია - IT ტექნოლოგიების სპეციალისტი
დავით ყვავაძე - IT ტექნოლოგიების სპეციალისტი
დავით ჩხაიძე - მიკროელექტრონიკის სპეციალისტი
გიორგი კირკიტაძე - გეოგრაფია, GIS და დისტანციური ზონდირება
გიორგი ასათიანი - გეოგრაფია, GIS და დისტანციური ზონდირება
აკაკი ნადარაია - გეოგრაფია, GIS და დისტანციური ზონდირება
ლუკა ადიკაშვილი - გეოლოგია, ისტორიული სამშენებლო მასალები
თეა მუნჩავა - მონაცემთ ბაზები და დამუშავება
გიორგი დათუნაშვილი - 3D მოდელირება და ვირტუალური რეალობა

 

 

ბანერები