მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

  ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. #3/5, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E105 ოთახი (ილიაუნის შენობების განლაგება)
: pprtc@iliauni.edu.ge
ვებგვერდი: pprtc.iliauni.edu.ge
Facebook-გვერდი: PPRTC

ბანერები