მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

თინათინ კიღურაძე (ცენტრის ხელმძღვანელი)
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჩოლოყაშვილის გამზ. #3/5, E324 ოთახი
ელფოსტა: tinatin_kiguradze@iliauni.edu.ge
ტელ.: 599 23 67 84

ნათია უღრელიძე (ცენტრის კოორდინატორი)
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჭავჭავაძის გამზ. #32, D307 ოთახი
ელფოსტა: geolingvostudio@iliauni.edu.ge
ტელ.: 591 05 98 97


ბანერები