მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცენტრის შესახებ

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი დაფუძნდა 2011 წლის ივნისში ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს განვითარება-ხელშეწყობის მიზნით - ილიას უნივერსიტეტს და ფონდ „გიფ-თბილისის“ (გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი) შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე.

ცენტრის ამოცანებია:

  • ფსიქიკური სფეროს განვითარების ხელშესაწყობად რეგულარულად ჩაატაროს მაღალი დონის ტრენინგები, ვორკშოპები და სემინარები უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით;
  • ხელი შეუწყოს  მთარგმნელობით და საგამომცემლო საქმიანობას, სამეცნიერო კვლევებს;
  • უზრუნველყოს სტუდენტები და დარგის სპეციალისტები სპეცილიზებული ბიბლიოთეკის მომსახურებით.
ბანერები