მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ცენტრის დირექტორი და კომპოზიციის მიმართულების წამყვანი, პროფესორი მარინა ადამია
ელექტროაკუსტიკური მუსიკის ხელმძღვანელი  რეზო კიკნაძე ჯაზის თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი, დოქტორი ირინე ებრალიძე
ეთნომუსიკოლოგი, პროფესორი ნინო მახარაძე
ეთნომუსიკოლოგი, პროფესორი  თამაზ გაბისონია
პიანისტი, პროფესორი ნინო მამრაძე
ბაროკოს მუსიკის სპეციალისტი ქეთევან შენგელია
მუსიკისმცოდნე, დოცენტი მანანა კორძაია

ბანერები