მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საინფორმაციო ცენტრი

ტელ: 2 22 00 09 (717)

ელფოსტა: info.arts_sciences@iliauni.edu.ge

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის რეგისტრარის ოფისი

ტელ: 2 22 00 09 (211)

           2 22 00 09 (224)

ელფოსტა: students.arts_sciences@iliauni.edu.ge

ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა

ტელ: 2 22 00 09 (221)

           577 23 34 63


მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

ელფოსტა:students.arts_sciences@iliauni.edu.ge 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე

ტელ: 2 22 00 09 (225)

ელფოსტა: arts_sciences@iliauni.edu.ge

ბანერები