ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის გამომცემლობა

გამომცემლობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისადმი დაქვემდებარებული ადმინისტრაციული სამსახურია.

გამომცემლობის მიზანია, ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და კვლევითი პროცესების წარმართვას, რისთვისაც:

  • გამოსცემს უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევების შედეგებს;
  • გამოსცემს უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ სახელ­მძღ­ვანელოებს;
  • თარგმნის და გამოსცემს ამა თუ იმ დარგის საუკეთესო უცხოურ სახელ­მძღ­ვანელოებსა და სამეცნიერო ლიტერატურას;
  • უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესს სასწავლო მასალებით (რიდერებით, ტესტებით, კითხვარებით და ა. შ.);
  • ბეჭდავს უნივერსიტეტის საპრეზენტაციო და სარეკლამო პრო­დუქ­ციას.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობამ 2006 წლიდან დღემდე 200-მდე წიგნი, ჟურნალი და სახელმძღვანელო გამოსცა.

სამსახურის უფროსი: გრიგოლ კეკელია

საკონტაქტო ინფორმაცია
☏ (+995 32) 222 00 09 (365)
gigakekelia@iliauni.edu.ge
ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5

ბანერები