მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ერთიანი მიღებით

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები ერთიანი მიღებით:

ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი გთავაზობთ შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს  ერთიანი მიღებით: 

ბანერები