მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ზეპირი გამოცდის შედეგები-  მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
14 იანვარი, 2019
ზეპირი გამოცდის შედეგები- მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერიის განახლებული განრიგი
ახალი ამბები
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერიის განახლებული განრიგი
ზეპირი გამოცდის განრიგი – მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
ზეპირი გამოცდის განრიგი – მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ინგლისური ენის (B1) გამოცდის შედეგები
ახალი ამბები
2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო ...
კვლევითი განაცხადების  შეფასებების აპელაციის შედეგები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
24 დეკემბერი, 2018
კვლევითი განაცხადების შეფასებების აპელაციის შედეგები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ...
კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვი
20 დეკემბერი, 2018
კვლევითი განაცხადის შეფასებები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2018-2019 სასწავლო წლის ...
17 დეკემბერი, 2018
ვაკანსია მასწავლებლის მომზადების პროგრამის სასწავლო პროცესის კოორდინატორის პოზიციაზე
 ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები- მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
14 დეკემბერი, 2018
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები- მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ...
ბანერები