მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სტუდენტთა სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ვაკანსიები სტუდენტებისთვის
17 სექტემბერი, 2021
სტუდენტთა სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით და ხელშეკრულების გაფორმების განრიგი – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2021-2022 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
16 სექტემბერი, 2021
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით და ხელშეკრულების გაფორმების განრიგი – მიღება ...
სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი – მიღება 2021-2022 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
13 სექტემბერი, 2021
სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი – მიღება 2021-2022 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები – 2021-2022 სასწავლო წლის მიღება
ახალი ამბები
10 სექტემბერი, 2021
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები – 2021-2022 სასწავლო ...
კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე მიღება დაიწყო
ახალი ამბები
9 სექტემბერი, 2021
კორუფციასთან ბრძოლის სასერტიფიკატო პროგრამაზე მიღება დაიწყო
კონკურსი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბჭოს წევრების კანდიდატურაზე
კონკურსები
8 სექტემბერი, 2021
კონკურსი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბჭოს წევრების კანდიდატურაზე
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
ახალი ამბები
6 სექტემბერი, 2021
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე ...
ზეპირი გამოცდის შედეგები -  მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
ახალი ამბები
1 სექტემბერი, 2021
ზეპირი გამოცდის შედეგები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო ...
ბანერები