მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საჯარო ლექცია „საქართველო შუა საუკუნეების ლათინურ ნარატივებში“
ღონისძიებები
31 იანვარი, 2020
საჯარო ლექცია „საქართველო შუა საუკუნეების ლათინურ ნარატივებში“
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია -  მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის  მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
21 იანვარი, 2020
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია - მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ...
ზეპირი გამოცდის შედეგები -  მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
15 იანვარი, 2020
ზეპირი გამოცდის შედეგები - მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერიის განრიგი
ღონისძიებები
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტურ კონფერენციათა სერიის განრიგი
ფილმის „დამზადებულია დაგენჰამში“ ჩვენება და დისკუსია
ღონისძიებები
15 იანვარი, 2020
ფილმის „დამზადებულია დაგენჰამში“ ჩვენება და დისკუსია
ამერიკელი ფსიქოლოგის საჯარო ლექცია „ემოციური ინტელექტი“
ღონისძიებები
10 იანვარი, 2020
ამერიკელი ფსიქოლოგის საჯარო ლექცია „ემოციური ინტელექტი“
ზეპირი გამოცდის  განრიგი -  მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
8 იანვარი, 2020
ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
ბანერები