მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018

2018

ზოგადი განათლების დაფინანსება საქართველოში: ეფექტიანობა და თანასწორობა - არჩილ გაგნიძე

Immigration to West, Acculturation, and Disordered Eating Patterns - ია შეყრილაძე

,,წინარწმენის წინასწარმეტყველება: ეთნოცენტრიზმი და ღირებულებები რეალისტურ და სიმბოლურ საფრთხეებთან ერთად" - ანა მაყაშვილი

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ბანერები