მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტუდენტური ფსიქო-ფიზიოლოგიური კვლევითი ცენტრი

ცენტრის შესახებ

ცენტრი დაარსდა 2013 წელს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ბაზაზე, ხოლო 2015 წლიდან ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ სტრუქტურად. ცენტრში გაერთიანებულია ფსიქოლოგიისა და საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო ფაკულტეტების 65 სტუდენტი.

ბანერები