მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცენტრის შესახებ

ცენტრის შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოს კვლევის ცენტრი 2016 წელს დაარსდა. მისი მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და მისი საარსებო ანტროპომორფული და ბუნებრივი გარემოს კვლევა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, მათი ისტორიული და მხატვრული მახასიათებლების შესწავლის, დიაგნოსტირებისა და სამომავლო არსებობის უზრუნველსაყოფად.


ბანერები