მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამა - აღწერა

სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა: ციფრული ჰუმანიტარია - აღწერა

სამუსიკო ხელოვნება - აღწერა 

ფილოსოფია - აღწერა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
 salome.gavashelishvili.1@iliauni.edu.ge

 

სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია - აღწერა 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ გეთიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (209)
tamari.getiashvili.1@iliauni.edu.ge 

 

სადოქტორო პროგრამა - სოციალური მუშაობააღწერა -კატალოგი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ზვიად ზალიკიანი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202 ☏
(+995 32) 222 00 09 (207)
zviad.zalikiani.1@iliauni.edu.ge

 მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

 

ბანერები