მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

პოლიტიკის მეცნიერება  - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი ოდოშაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (246);
✉: giorgi.odoshashvili.1@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A202


კულტურის კვლევები - აღწერა, კურიკულუმი

ისტორია - აღწერა, კურიკულუმი

სოციოლოგია - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნანი მანველიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A202
☏ (+995 32) 222 00 09 (430);
✉: nani.manvelishvili@iliauni.edu.ge


ფსიქოლოგია - აღწერა, კურიკულუმი

ენათმეცნიერება და ლიტერატურათმცოდნეობა - აღწერა, კურიკულუმი

არქეოლოგია - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ირინა სამსონია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A202
☏ (+995 32) 222 00 09;
✉: Irina.samsonia.1@iliauni.edu.ge


ციფრული ჰუმანიტარია - აღწერა

სამუსიკო ხელოვნება - აღწერა 

ფილოსოფია - აღწერა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
 salome.gavashelishvili.1@iliauni.edu.ge


სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია - აღწერა - კატალოგი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ გეთიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (209)
tamari.getiashvili.1@iliauni.edu.ge 


სოციალური მუშაობა - აღწერა -კატალოგი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ზვიად ზალიკიანი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202 ☏
(+995 32) 222 00 09 (207)
zviad.zalikiani.1@iliauni.edu.ge

 მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

 

ბანერები