მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამა - აღწერა

სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა: ციფრული ჰუმანიტარია - აღწერა

სამუსიკო ხელოვნება - აღწერა 

ფილოსოფია - აღწერა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
✉ salome.gavashelishvili.1@iliauni.edu.ge


სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია - აღწერა 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ გეთიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (209)
✉ tamari.getiashvili.1@iliauni.edu.ge
 


სადოქტორო პროგრამა - სოციალური მუშაობა - აღწერა -  კატალოგი


საკონტაქტო ინფორმაცია:
ზვიად ზალიკიანი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202 ☏
(+995 32) 222 00 09 (207)
✉ zviad.zalikiani.1@iliauni.edu.ge


მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

ბანერები