მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

პოლიტიკის მეცნიერება  - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ნათია თვალიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A201
☏ (+995 32) 222 00 09 (246);
✉: natia.tvaliashvili@iliauni.edu.ge


კულტურის კვლევები - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ლუკა ბერაია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
ტელ.: +995 32 222 00 09 (128)
luka.beraia@iliauni.edu.ge


ისტორია - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი ოდოშაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 205
☏ (+995 32) 222 00 09 (246)
giorgi.odoshashvili@iliauni.edu.ge


სოციოლოგია - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ლუკა ბერაია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
ტელ.: +995 32 222 00 09 (128)
luka.beraia@iliauni.edu.ge


ფსიქოლოგია - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ანუკი ჯიქიძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A 201
ტელ.: +995 32 222 00 09 (294)
✉: anuki.jikidze@iliauni.edu.ge


ენათმეცნიერება და ლიტერატურათმცოდნეობა - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ გეთიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 205
☏ (+995 32) 222 00 09 (209)
tamari.getiashvili@iliauni.edu.ge


არქეოლოგია - აღწერა, კურიკულუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
გიორგი ოდოშაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 205
☏ (+995 32) 222 00 09 (246)
giorgi.odoshashvili@iliauni.edu.ge


ციფრული ჰუმანიტარია - აღწერა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ გეთიაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 205
☏ (+995 32) 222 00 09 (209)
tamari.getiashvili@iliauni.edu.ge


სამუსიკო ხელოვნება - აღწერა 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
salome.gavashelishvili@iliauni.edu.ge


ფილოსოფია - აღწერა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 102
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
salome.gavashelishvili@iliauni.edu.ge


სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია - აღწერა - კატალოგი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ლუკა ბერაია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
ტელ.: +995 32 222 00 09 (128)
luka.beraia@iliauni.edu.ge


სოციალური მუშაობა - აღწერა -კატალოგი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ლუკა ბერაია
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 201
ტელ.: +995 32 222 00 09 (128)
luka.beraia@iliauni.edu.ge

 მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

 

ბანერები