მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინდივიდუალური მიღებით

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები ინდივიდუალური მიღებით

ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი გთავაზობთ  შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს ინდივიდუალური მიღებით:

 

 

 

 

ბანერები