მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2020

2020

ჰანა არენდტის ნაშრომი „ადამიანური მდგომარეობა“ და მარტინ ჰაიდეგერი --თენგიზ ციმნარიძე

The Role of Europe in the Identity Formation of Post-Soviet Georgia - თამარ გამყრელიძე

Paint Rock Archaeoastronomy:The Science and Technology of a Nomadic Campsite - Gordon Lee Houston

ნაციონალური ნიჰილიზმი და იდენტობის კრიზისი საბჭოთა/პოსტსაბჭოთა პერიოდის ქართულ ლიტერატურაში - მზია ჯამაგიძე

ლიბერალიზმის წინაპირობები ქართულ ისტორიაში -ავთანდილ ჯოხაძე

შუა საუკუნეების ქალაქ დმანისის მოსახლეობის სოციალური, ეთნიკური დაკონფესიური სტრუქტურის საკითხები ( ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა) -  ჯიმშერ ჩხვიმიანი

ქრისტიანული საღვთისმსახურო მუსიკა XIX-XXI საუკუნეების თბილისში -ნინო ნანეიშვილი

The Development of Civil-Military Relations and National Security Decision-making Capability in Georgia: Authoritarian transition or State Capture? რონალდ სკოტ მანგუმი

ურთიერთმიმართება სახელმწიფო მშენებლობასა და პოლიტიკურ მონაწილეობას შორის საქართველოში -ნინო პოკლება

ქართული საფორტეპიანო სკოლის ფუძემდებლების - ანასტასია ვირსალაძის და ანა თულაშვილის შემოქმედებითი და პედაგოგიური გზა და გავლენა თანამედროვე ქართულ საფორტეპიანო სკოლაზე - ნათელა ბერაია

ჰანა არენდტის ნაშრომი „ადამიანური მდგომარეობა“ და მარტინ ჰაიდეგერი - თენგიზ ციმნარიძე


ბანერები