მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცენტრის შესახებ

ცენტრის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული უძველესი სახელმწიფოების არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი“ (თავიდან „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი“) ჩამოყალიბდა 2015 წელს.

ბანერები