მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამები

ბიოეთიკის ცენტრის პროგრამები

მოცემული ეტაპისთვის ბიოეთიკის ცენტრმა მოამზადა ორი სალექციო კურსი:

  •  “ბიოეთიკა და სამედიცინო ეთიკა” — მიუნსტერის ვილჰელმის უნივერსიტეტის „ნორმათა და თეორიულ დასაბუთებათა კვლევით ჯგუფთან“ თანამშრომლობით
  •  “გამოყენებითი ეთიკა” — იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის ეთიკის ცენტრის ხელმძღვანელ ნიკოლაუს კნოპფლერთან თანამშრომლობით.

სასწავლო კურსები ინტეგრირებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამაში.

ბანერები