მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრის თანამშრომლები

პროფ. თამარ ტალიაშვილი - ცენტრის ხელმძღვანელი

ბანერები