მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ცოცხალი თეატრის ხელოვნება: დადგმა და თამაში

ცოცხალი თეატრის ხელოვნება: დადგმა და თამაში

პროგრამის სახელწოდება: ცოცხალი თეატრის ხელოვნება: დადგმა და თამაში

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:

 • თეატრის რეჟისურის მაგისტრი (Master of Directing)
 • მაგისტრი სამსახიობო ხელოვნებაში (Master of Acting)

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების წარმატებით ჩაბარება.

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მომავალ რეჟისორებსა და მსახიობებს შეუქმნას საშემსრულებლო პრაქტიკასთან ინტეგრირებული გარემო და მოქმედ თეატრში სახელოსნოს პრინციპებზე დაფუძნებული მუშაობით მისცეს მათ საშუალება თეატრალური ხელოვნების ერთ-ერთი მიმართულებით (რეჟისურა ან სამსახიობო ხელოვნება), ახალი ცოდნის შეძენის საფუძველზე, განივითარონ ინდივიდუალური შემოქმედებითი ხედვა და გაიღრმაონ სპექტაკლის თანაავტორობით შექმნის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რათა მზად იყვნენ როგორც დამოუკიდებელი პროფესიული წინსვლისთვის, ისე კონკურენტუნარიანი გარემოს შესაქმნელად თეატრალური ხელოვნების სფეროში.

პროგრამა დაფუძნებულია მსოფლიოს ისეთი წამყვანი თეატრალური სკოლების სასწავლო პროგრამების გამოცდილებაზე, როგორებიცაა: იელის დრამატული სკოლა (აშშ), როიალ ჰოლოუეის უნივერსიტეტი, შოტლანდიის სამეფო კონსერვატორია (დიდი ბრიტანეთი) და სხვ.

დასაქმების სფეროები:

 • პროფესიული თეატრები
 • კერძო თეატრები
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები
 • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები თეატრალური ხელოვნების ისტორიის, თეატრალური სტუდიების მიმართულებით
 • შემოქმედებითი სტუდიები
 • ტელევიზია
 • კინოინდუსტრია
 • ფესტივალები

პროგრამაზე მიღების მოთხოვნები და შეფასების სისტემა

ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა:

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად და სახელოვნებო სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე, სამაგისტრო პროგრამაზე „ცოცხალი თეატრის ხელოვნება: დადგმა და თამაში“ ჩასაბარებლად მაგისტრანტობის კანდიდატს არ სჭირდება საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება.

შიდასაუნივერსიტეტო მოთხოვნები

აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს:

 1. შემოქმედებითი რეზიუმე
 2. პორტფოლიო, რომელიც მოიცავს შემოქმედებითი საქმიანობის დასაბუთებას (ფოტოვიდეო მასალა, შესაბამისი ლინკები და ა.შ.) 
 3. სამოტივაციო წერილი

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა მოიცავს 3 ეტაპს:

 1. ინტერვიუ აპლიკანტთან, რომელიც მოიცავს სამოტივაციო წერილის, შემოქმედებითი რეზიუმესა და პორტფოლიოს განხილვას და რომლის დროსაც მოწმდება ინგლისური ენის ცოდნის დონე
 2. შემოქმედებითი ტური
 3. ჯგუფური გამოცდა რეჟისორებისა და მსახიობებისათვის

გამოცდის პირველი ეტაპის გადალახვის შემდეგ აპლიკანტებს გაუწევენ კონსულტაციას შემოქმედებითი ტურისთვის.

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებს ატარებს დარგობრივი კომისია, რომელიც აფასებს:

 1. ინტერვიუს აპლიკანტთან – 20 ქულა
 2. შემოქმედებით ტურს – 50 ქულა
 3. ჯგუფურ გამოცდას რეჟისორებისა და მსახიობებისათვის – 30 ქულა

შეფასების სისტემა და დეტალური ინფორმაცია მიღების პროცედურებზე იხილეთ მიმაგრებულ დოკუმენტში (დანართი N1).

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (209);
✉: salome.gavashelishvili@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. N32, ოთახი A202

სალომე მიქაძე - 593 999 676
ილიაუნის თეატრის ადმინისტრაციული მენეჯერი 
✉  salome.mikadze@iliauni.edu.ge
ნათია კვაშალი - 597760074
ილიაუნის თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
✉ natia.kvashali@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები