მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჩოლოყაშვილის 3/5, კორპუსი E, კაბინეტი E-242
საკონტაქტო პირი - გურამ ყიფიანი,
T: 599 15 95 30, guram_kipiani@iliauni.edu.ge

ბანერები