მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

  1. თინათინ კიღურაძე - ქართული ენის სახელოსნოს ხელმძღვანელი
  2. ეკატერინე ქუთათელაძე - მენტორი ლექტორი
  3. ელენე კიკალიშვილი - მენტორი ლექტორი
  4. ნათია უღრელიძე - კოორდინატორი და ასისტენტ-ლექტორი
  5. ანა როსტომაშვილი - ასისტენტ-ლექტორი
  6. თიკო ყაზარაშვილი - ასისტენტ-ლექტორი
  7. თამთა ასანიძე - ასისტენტ-ლექტორი
  8. მელანო კვერნაძე - ასისტენტ-ლექტორი
  9. ნანა სოლომნიშვილი - ასისტენტ-ლექტორი
ბანერები