მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ცენტრის ხელმძღვანელი - პროფესორი მზაღო დოხტურიშვილი

ბანერები