მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

ავსტრიული კულტურის ცენტრის თანამშრომლები

  • მზევინარ ჭუმბურიძე (ბიბლიოთეკარი, მთავარი სპეციალისტი)
    ელფოსტა: mzevinar.chumburidze@iliauni.edu.ge
ბანერები