მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გალერეა

პროფესორ ვლადიმირ ბენკოს საჯარო ლექციათა სერია ილიაუნიში

ახალი ამბები

28-30 აგვისტოს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სლოვაკეთის მეცნიერებათა აკადემიის ლ. შტურის სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პროფესორ ვლადიმირ ბენკოს საჯარო ლექციათა სერია: 

  • 28 აგვისტო - კორპუსული მეთოდოლოგიის გამოყენება ლექსიკოგრაფიული, მთარგმნელობითი და სხვა ტიპის კვლევების დროს;
  • 29 აგვისტო - კორპუსის დიზაინისა და კორპუსების შედგენაზე ორიენტირებული კომპიუტერული უზრუნველყოფა;
  • 30 აგვისტო - Aranea-ს ქართულენოვანი კორპუსი.

პროფესორ ბენკოს საჯარო ლექციათა სერია ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ციფრული ჰუმანიტარიის სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში.

ბანერები