მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გალერეა

პოლონელ ავტორთა კრებულის პრეზენტაცია ლიგამუსში

11 აპრილს, 17:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლ „ლიგამუსში“ გაიმართა პოლონელ ავტორთა კრებულის „პოლიტიკური კვლევების მეთოდოლოგია“ პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს აქტიური მხარდაჭერით ითარგმნა ქართულ ენაზე.  

ბანერები