მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გალერეა

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე 8 ივნისს გამართული კონფერენცია

2018 წლის 7 ივნისს მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია, რომელშიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ადიქციის კვლევებისა და სოციალური სამუშაოს მიმართულების სტუდენტები მონაწილეობდნენ. კონფერენციაზე სტუდენტების წარმოდგენილი მოხსენებები შეაფასა და გამარჯვებული მონაწილეები გამოავლინა კომისიამ. კონფერენციაში მონაწილე ყველა სტუდენტს გადაეცა შესაბამისი სერტიფიკატი, ხოლო გამარჯვებულები ლიგამუსის სასაჩუქრე ვაუჩერებით დაჯილდოვდნენ. 

ბანერები