მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2017 წელს განხორციელებული ღონისძიებები

2017 წელს განხორციელებული ღონისძიებები

2017 წელს გამოქვეყნდა მონოგრაფია: „მასალები ძვ.წ. V-I საუკუნეების კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის“, რომლის ავტორებიც არიან: დ. ახვლედიანი, მ. ელაშვილი, გ. კირკიტაძე, ს. ხარაბაძე და გ. ასათიანი.

ამჟამად ცენტრის წევრების, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლების ერთობლივი ძალისხმევით მიმდინარეობს მუშაობა ორ მონოგრაფიაზე:

  1. „მასალები ძვ.წ. XV-VI საუკუნეების კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის“
  2. „მასალები ახ.წ. I-IV საუკუნეების კოლხეთის არქეოლოგიური რუკისათვის“.
ბანერები