მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კანონიკური სამართალი

კანონიკური სამართალი

კანონიკური სამართლის სფეროში მომზადებული კვლევები და პუბლიკაციები საფუძვლად დაედება კანონიკური სამართლის საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს შექმნას. აღნიშნული პროდუქტით საქართველოში ისარგებლებენ არა მხოლოდ აკადემიური აუდიტორიები, არამედ სხვადასხვა ტიპის და სტატუსის მქონე საეკლესიო საზოგადოებები.

საეკლესიო სასამართლოს ფუნქციონირების პორველადი ფორმები მართლმადიდებულ ტრადიციაში: კანონოკა და თეოლოგია

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია (კანონიკურ-სამართლებრივი ანალიზი) - ვლადიმერ ნარსია

ბანერები