მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კანონიკური სამართალი

კანონიკური სამართალი

კანონიკური სამართლის სფეროში მომზადებული კვლევები და პუბლიკაციები საფუძვლად დაედება კანონიკური სამართლის საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს შექმნას. აღნიშნული პროდუქტით საქართველოში ისარგებლებენ არა მხოლოდ აკადემიური აუდიტორიები, არამედ სხვადასხვა ტიპის და სტატუსის მქონე საეკლესიო საზოგადოებები.

ბანერები