ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ნინო ჟვანია
სამსახურის უფროსი
quality@iliauni.edu.ge

ეკა კვინიკაძე
უფროსის მოადგილე
ekvinikadze@iliauni.edu.ge

ნინო ამირანაშვილი
უფროსის მოადგილე
nino_amiranashvili@iliauni.edu.ge

მარიამ დალაქიშვილი
მთავარი სპეციალისტი
m.dalakishvili@iliauni.edu.ge

ნინო ბიწაძე
მთავარი სპეციალისტი
nino.bitsadze@iliauni.edu.ge

ანა დაუშვილი
მოწვეული სპეციალისტი
ana.daushvili.1@iliauni.edu.ge

ნინო ირემაშვილი
მოწვეული სპეციალისტი
nino.iremashvili.2@iliauni.edu.ge

ნათელა გოგელია
მოწვეული სპეციალისტი
natela.gogelia.1@iliauni.edu.ge

თამარ სოფრომაძე
მოწვეული სპეციალისტი
tamar.sopromadze.1@iliauni.edu.ge

მარიამ კიკნაველიძე
მოწვეული სპეციალისტი
mariam_kiknavelidze@iliauni.edu.ge

ბანერები