ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ნინო ჟვანია
სამსახურის უფროსი
✉ quality@iliauni.edu.ge

ეკა კვინიკაძე
მთავარი სპეციალისტი
✉ ekvinikadze@iliauni.edu.ge

ნინო ამირანაშვილი
მთავარი სპეციალისტი
✉ nino_amiranashvili@iliauni.edu.ge

თამარ ბრეგვაძე
მთავარი სპეციალისტი
✉ tamar_bregvadze@iliauni.edu.ge

მარიამ დალაქიშვილი
მთავარი სპეციალისტი
✉ m.dalakishvili@iliauni.edu.ge

ნინო ბიწაძე
მთავარი სპეციალისტი
✉ nino.bitsadze@iliauni.edu.ge

ბანერები